• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
22 NGÀNH MỚI THUỘC STEM ĐƯỢC GIA HẠN LƯU TRÚ TẠI MỸ

Chính phủ ngài Biden đã xét thêm các mã ngành STEM vào danh sách OTP (Optional Practical Training) nhằm giữ chân sinh viên và nghiên cứu sinh quốc tế ở lại xứ sở cờ hoa.

Cụ thể, vào ngày 22/01/2022, Mỹ đã mở rộng thêm 22 lĩnh vực nghiên cứu mới đủ điều kiện cho chương trình đào tạo thực hành tùy chọn ngành STEM OPT. Chính sách này cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ và làm việc tối đa khoảng 36 tháng sau khi tốt nghiệp thay vì khoảng thời gian một năm như cũ (dành cho sinh viên không tốt nghiệp ngành STEM). Những lĩnh vực mới bao gồm:

  • Năng lượng sinh học
  • Lâm nghiệp
  • Quản lý và sản xuất tài nguyên rừng
  • Điện toán đám mây
  • Khoa học khí hậu

….

Xem thêm tại: https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/21/2022-01188/update-to-the-department-of-homeland-security-stem-designated-degree-program-list

Hiện có hơn 200.000 sinh viên quốc tế đã ứng dụng chương trình OPT để tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ trong năm học 2020–2021. Hiện nay, sinh viên có thị thực J-1 có thể làm việc liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của họ tại Mỹ sau khi tốt nghiệp. Thay đổi này sẽ cho phép sinh viên đại học và sau đại học trong các lĩnh vực STEM sở hữu thị thực J1 tham gia đào tạo học thuật trong tối đa 36 tháng, tăng từ 18 tháng so với trước đây.

Nguồn tổng hợp: https://www.studyinternational.com/news/stem-courses-in-opt/