• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
ANH QUỐC: SINH VIÊN CÓ THỂ TRỞ LẠI TRƯỜNG TỪ 17/05/2021
  • Bộ test nhanh Covid được phát miễn phí cho mọi người dân. Mỗi người được trực tiếp lấy 2/7 bộ test miễn phí từ nhà thuốc địa phương hoặc điểm test tập trung. Hoặc có thể đăng ký gửi 7 bộ test miễn phí này về nhà. Điều này giúp các gia đình/cá nhân chủ động kiểm tra khi có các triệu chứng nhiễm Covid.
  • Theo các đánh giá và xem xét từ nhà chức trách, sinh viên đại học và cao học có thể quay trở lại học bình thường sau ngày 17/5 – khi Anh bước vào Step 3 theo kế hoạch.

Đọc thêm tại: https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#going-to-school-or-college