• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU GIẤY PHÉP LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP HẾT HẠN?

Nếu bạn muốn ở lại Canada sau khi Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hết hạn, bạn có thể thực hiện một số lộ trình tùy thuộc vào mục tiêu và hoàn cảnh cá nhân của mình.

PGWP được cấp một lần và không được gia hạn. Thông thường, thời gian của PGWP kéo dài theo thời gian chương trình học. Thí dụ, nếu bạn hoàn thành chứng chỉ một năm, bạn sẽ nhận được PGWP có giá trị một năm. Thời hạn tối đa của PGWP lên tới ba năm.

Businessman smiling with arms outstretched

Là một dạng giấy phép lao động mở (Open work permit), PGWP cho phép bạn làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào ở bất kỳ đâu trong Canada. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nộp đơn xin định cư Canada, bạn sẽ có được một công việc được gọi là nghề “có tay nghề cao” – skilled occupation.

Thuật ngữ “có tay nghề” này hiện dùng để chỉ các ngành nghề mà Canada phân loại thành các cấp độ kỹ năng 0, A và B theo Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (National Occupation Classification – NOC). Các cấp độ kỹ năng này sẽ thay đổi vào năm 2022 khi hệ thống phân loại nghề nghiệp mới có hiệu lực. Bạn có thể kiểm tra trình độ kỹ năng nghề nghiệp của mình trên trang web của chính phủ.

Mặc dù chắc chắn có các lựa chọn nhập cư cho những người làm việc trong các ngành nghề khác, nhưng việc có kinh nghiệm làm việc trong một nghề có tay nghề cao có thể đủ điều kiện cho bạn tham gia con đường nhập cư phổ biến nhất của Canada hiện nay là Express Entry.

Bài viết này mục đích không đề cập đến việc định cư, chỉ là muốn đưa đến cho các bạn một vài giải pháp nếu như vẫn muốn tiếp tục ở lại Canada để làm việc sau khi hết hạn PGWP.

Cách 1: Nộp đơn xin định cư

Đăng ký vào một số chương trình nhập cư nhất định sẽ giúp bạn đủ điều kiện nhận Giấy phép Làm việc Mở rộng Cầu nối (Bridging Open Work Permit – OWP), cho phép bạn tiếp tục làm việc ở Canada nếu PGWP của bạn hết hạn trước khi bạn được chấp thuận cho thường trú nhân.

Các chương trình nhập cư phổ biến hiện nay:
  1. Express Entry (Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class và Federal Skilled Trades Program)
  2. Provincial Nominee Program
  3. Quebec Immigration
  4. Atlantic Immigration Pilot
  5. Family Sponsorship
Cách 2: Ở lại Canada dưới tư cách tạm trú. Nghĩa là ở lại Canada dưới dạng một giấy phép lao động khác – Giấy phép lao động: LMIA và các hiệp định thương mại

Để có được giấy phép lao động ở Canada, người sử dụng lao động cần thực hiện công việc được gọi là Đánh giá sự ảnh hưởng của thị trường lao động – Labour Market Impact Assessment (LMIA). Quá trình này thường kéo dài và có tính phí.

Tuy nhiên, vẫn có các lựa chọn giấy phép lao động khác theo chương trình International Mobility Program để hỗ trợ quá trình này. Những giấy phép lao động này tồn tại để thúc đẩy rộng rãi các mục tiêu chính sách kinh tế, xã hội và văn hóa của Canada. Các chương trình giấy phép lao động này bao gồm những người lao động mà sự hiện diện của họ sẽ mang lại “lợi ích xã hội hoặc văn hóa đáng kể” cho Canada.

Canada cũng có một số hiệp định thương mại cho phép công dân của một số quốc gia làm việc tại Canada mà không cần LMIA. Ví dụ, công dân của Hoa Kỳ và Mexico có thể đủ điều kiện để được cấp giấy phép lao động Chuyên gia CUSMA, nếu họ được sắp xếp việc làm tại một trong 60 ngành nghề đủ điều kiện. Canada có các hiệp định thương mại theo CETA cho công dân của Liên minh châu Âu, cũng như CUKTCA cho công dân Vương quốc Anh.

Ngoài ra, nếu bạn đến từ một quốc gia có hiệp định song phương với Canada, bạn có thể tham gia chương trình Trải nghiệm Quốc tế Canada (International Experience Canada).

Nguồn: CICNews