• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
CẬP NHẬT NHẬP CẢNH VÀO CANADA ÁP DỤNG TỪ 28/02/2022

Chính phủ liên bang chính thức thông báo sẽ huỷ bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR COVID-19 “Arriving Test”, nếu du khách đã được tiêm phòng đầy đủ, kể từ ngày 28/2/2022. Các xét nghiệm khi nhập cảnh vào Canada vẫn được chỉ định ngẫu nhiên và người được chỉ định test sẽ không cần phải cách ly trong thời gian chờ đợi kết quả.

Du khách cũng có thể lựa chọn test nhanh Covid 19 thời hạn không quá 1 ngày trước khi nhập cảnh hoặc test phân tử (molecular) trong vòng 72 tiếng tính đến thời gian nhập cảnh vào Canada. Tuy nhiên, chính phủ Canada không chấp nhận kết quả tự test mà kết quả phải được công nhận bởi cơ quan Y tế tại nước làm xét nghiệm.

Vào 28/2 chính phủ cũng dở bỏ tất cả các lời cảnh báo về du lịch không cần thiết cho công dân Canada.

Xem chi tiết tại: https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/02/government-of-canada-lightens-border-measures-as-part-of-transition-of-the-pandemic-response.html