• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
CƠ HỘI VIỆC LÀM CAO DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH (COOP)

Tài chính là một lĩnh vực trải dài từ phục vụ khách hàng riêng lẻ như thiết kế danh mục đầu tư, lập kế hoạch về hưu, tư vấn tài chính cho đến quản lí tài sản cho cá nhân, nhóm và công ty.

Người làm việc trong lĩnh vực tài chính có mức độ nhận được cơ hội việc làm cao hay thấp tùy thuộc vào kĩ năng và nhu cầu ở tỉnh bang tại Canada. Các tỉnh bang có nhu cầu cao về lĩnh vực tài chính như Quebec, Ontario và British Columbia. Theo dữ liệu của Jobbank, dự đoán các công ty sẽ tạo ra hơn 22,000 cơ hội làm việc trong lĩnh vực tài chính trong vòng nhiều năm tới. (Nguồn: www.jobbank.gc.ca)

Sinh viên theo học tại các trường CĐ Canada sẽ được chuẩn bị đầy đủ kiến thức và license cho entry-level trong lĩnh vực tài chính sau khi tốt nghiệp, hoặc có thể tiến đến chứng chỉ CFP (Certified Financial Planner) được sử dụng và chấp nhận quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động:
  • Ngân hàng (Banking)
  • Quản trị tín dụng (Credit Management)
  • Quản trị thịnh vượng (Wealth Management)
  • Bảo hiểm nhận thọ (Life Insurance)
  • Đầu tư (Investment)
  • Quy hoạch tài chính (Financial Planning)

Mức lương trung bình đối với entry level: $19 – $25/hr

Mức lương trung bình của CFP (Certified Financial Planner): $30 – $56/hr

(Hiện tại, chỉ có khoảng 170,000 CFP trên thế giới và khoảng 17,000 CFP holder tại Canada. Nguồn: www.fpcanada.ca)