• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
DEFER AND WAITLISTED
Nhiều bạn nộp đơn đến bây giờ chắc đã bị deferred hoặc waitlisted ở một số trường, hoặc cả hai. Hai khái niệm này khác nhau hoàn toàn nhé. Du học ILU Education giải thích ở dưới đây.
𝐃𝐞𝐟𝐞𝐫𝐫𝐞𝐝: Khi các bạn nộp Early Decision I, Early Decision II, hoặc Early Action, ban tuyển sinh cảm thấy chưa chắc chắn lắm về hồ sơ, nhưng cũng không muốn đánh trượt bạn. Họ chuyển bạn sang nhóm Regular Decision để so sánh với những hồ sơ của nhóm đó.
Khi bị deferred, độc giả lưu ý ba điều:
1️⃣ Bất cứ những hứa hẹn liên quan đến Early Decision đều biến mất. Tức nếu cuối cùng bạn đậu vào trường đấy sau khi bị deferred, bạn KHÔNG bị ràng buộc bởi cam kết nhập học ED.
2️⃣ Tỷ lệ đậu sau khi bị deferred tương đương với tỷ lệ đậu bình thường của trường đó, vì bây giờ bạn được cân nhắc như một ứng cử viên của đợt Regular Decision.
3️⃣ Sau khi bị deferred, bạn sẽ nhận kết quả cuối cùng trong tháng 3, cùng với các thí sinh RD khác.
𝐖𝐚𝐢𝐭𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝: Bạn nộp Regular Decision. Ban tuyển sinh xét và cảm thấy hồ sơ chỉ gần đủ mạnh để nhập học, hoặc đủ tiêu chuẩn nhập học nhưng khả năng đóng thấp quá. Họ cho bạn vào waitlist, là nơi mà bạn chỉ được mời nhập học sau khi trường tính toán là số sinh viên năm nhất sẽ không đủ hạn ngạch. Ví dụ, trường A mỗi năm phải đạt chỉ tiêu nhập học 500 sinh viên năm nhất. Năm đấy họ chấp nhận hồ sơ của 1.000 người và waitlist 100 người. Đến ngày 1 tháng 5, hạn chót đặt cọc, trong 1.000 người được nhận, chỉ có 495 người đặt cọc, tức thiếu 5 người nữa là đủ hạn ngạch. Ban tuyển sinh nhìn vào waitlist 100 người và mời 5 người nhập học, cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Khi bị waitlisted, độc giả lưu ý ba điều sau:
1️⃣ Tỷ lệ đậu từ waitlist thường rất thấp, và thay đổi kịch tính qua hằng năm. Ví dụ, tỷ lệ đậu từ waitlist của trường A hai năm trước là 15%, nhưng năm nay có thể giảm xuống còn 5% thôi, một sự thay đổi ngoạn mục.
2️⃣ Sau ngày 1 tháng 5 và trước ngày 31 tháng 5, các trường mới bắt đầu liên lạc với học sinh trong waitlist, tức là đã sau hạn chót đặt cọc 1 tháng 5 của các trường khác. Một lần nữa, các trường phải chờ sau ngày 1 tháng 5 để xem số sinh viên năm nhất có đạt hạn ngạch không.
3️⃣ Nếu bị waitlisted, các bạn đừng đặt quá nhiều hy vọng, vì khả năng đậu từ waitlist thấp. Dĩ nhiên cũng có người đậu, nhưng bạn cần rất nhiều vận may để thành công.