• 0916 653 868
 • 0913 99 8668
 • info@ilueducation.com
DU HỌC SAU ĐẠI HỌC CHƯƠNG TRÌNH DevOps FOR CLOUD COMPUTING TẠI LAMBTON COLLEGE
Giới thiệu chung về chương trình

Bất kỳ một tổ chức, công ty kinh doanh nào cũng cần một nền tảng tích hợp để đẩy nhanh các quy trình kinh doanh và quản lý khối lượng lớn các dữ liệu. Nhằm khắc phục điều đó, chương trình sau Đại học về DevOps for Cloud Computing tại Cao đẳng Lambton được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên các bộ kỹ năng cần thiết để đơn giản hóa việc truy cập vào dữ liệu kinh doanh, đồng thời mang lại lợi thế cạnh tranh và cơ hội phát triển cần thiết cho hoạt động kinh doanh thành công.

Chương trình sáng tạo này cung cấp cho sinh viên nền tảng để làm việc trong DevOps, CI/CD, Quản lý cấu hình, Điện toán đám mây, Lưu trữ đám mây và Quản lý cơ sở hạ tầng đám mây.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này rất được săn đón tại Canada và có thể tham gia vào nhiều vị trí công việc Kỹ sư DevOps, Kỹ thuật viên CI/CD, Phân tích dữ liệu đám mây, Kỹ sư dữ liệu đám mây, Kỹ sư tích hợp hệ thống. Những sinh viên có nền tảng Công nghệ Thông tin và Lập trình viên Máy tính là những đối tượng ứng tuyển mạnh nhất cho chương trình này.

Độ dài chương trình
 • Thời gian: 2 năm (4 kỳ)
 • Thực tập: Chương trình thực tập vào kỳ thứ 4
 • Học phí 2 năm: c$26,450
 • Bảo hiểm: C$660/năm
 • Co-op: C$900
Các môn học trong chương trình
 1. Kỳ 1: Database Design, Networking Foundations, Operating Systems Foundations, Python Programming in Canada, Cloud Storage Fundamentals for Canadian Enterprises, Virtualization và Introduction to DevOps Careers for Canadian Business.
 2. Kỳ 2: Cloud Computing Fundamentals for Canadian Enterprises, DevOps Fundamentals for Canadian Enterprise, Linux Server Admin, Windows Server Admin, Introduction to Project Management.
 3. Kỳ 3: Distributed Systems and Cloud Computing, Containerization and Container Delivery, CI/CD and Configuration Management, DevOps and Cloud Computing for Canadian Enterprises.
 4. Kỳ 4: Sinh viên tham gia vào chương trình Thực tập có hưởng lương (Co-op). Để tham gia vào chương trình sinh viên phải đạt GPA 2,8 trở lên. Trong trường hợp không đạt, sinh viên có thể tham gia chương trình WIL Project. Phí của chương trình dao động C$2,380 – C$3,280 (tùy kỳ).

Tham khảo thêm thông tin trên website trường: https://www.lambtoncollege.ca/custom/LambtonApps/Programs/International.aspx?id=2147527798&type=TF&location=Toronto