• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
DUY TRÌ TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI CANADA NHƯ THẾ NÀO?

Theo Luật Nhập cư của Canada, tất cả các công dân lưu trú tạm thời tại Canada đều phải rời Canada sau thời gian cư trú được cấp phép.

Tuy nhiên, Mục 181 của Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (IRPR) quy định rằng một công dân lưu trú tạm thời có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú ở Canada trước khi thời gian được cấp phép kết thúc. Những cá nhân nộp đơn theo diện này có thể ở lại Canada cho đến khi Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đưa ra quyết định về đơn xin gia hạn thời gian lưu trú tạm thời của họ. Trong quá trình này, người nộp đơn được công nhận tư cách hợp pháp như một cư dân tạm thời của Canada.

Người nộp đơn cần nắm rõ khi nào tình trạng cư trú tạm thời của họ hết hạn, đơn xin gia hạn của họ có thể ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện cư trú tạm thời của họ ở Canada, cũng như các quy tắc liên quan đến việc ở lại Canada trong quá trình gia hạn. Cụ thể:

Đầu tiên: IRCC khuyến khích nộp đơn gia hạn trước khi thời gian cư trú được phép hết hạn càng sớm càng tốt để tránh những rắc rối trong việc xuất/nhập cảnh sau này.

Thứ hai: Người nộp đơn cần hiểu đơn xin gia hạn của họ ảnh hưởng như thế nào đến các điều kiện của họ ở Canada. IRPR tuyên bố rằng nếu người nộp đơn xin gia hạn giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập trước khi giấy phép hiện tại của họ hết hạn, họ có thể tiếp tục được làm việc hoặc học tập tại Canada theo các điều kiện của giấy phép trước đó trong thời gian chờ đợi kết quả. Tuy nhiên, nếu xin một loại giấy phép khác, thì người nộp đơn phải ngừng làm việc vào ngày giấy phép hiện tại của họ hết hạn.

Thứ ba: Người nộp đơn phải hiểu việc rời khỏi Canada có thể ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng cư trú tạm thời của họ ở Canada. Trạng thái duy trì chỉ áp dụng miễn là bạn vẫn ở Canada. Nếu bạn đang ở trong tình trạng duy trì và rời khỏi đất nước Canada, bạn có thể được phép nhập cảnh lại Canada với tư cách là công dân tạm thời miễn là bạn có Thị thực tạm trú (TRV) hoặc bạn được miễn yêu cầu phải có TRV. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tiếp tục làm việc hoặc học tập ở Canada cho đến khi có quyết định về việc gia hạn tình trạng cư trú của bạn. Ngoài ra, khi tìm cách vào lại Canada, bạn có thể cần cung cấp cho viên chức Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) bằng chứng rằng bạn có đủ hỗ trợ tài chính để duy trì sinh hoạt cho bản thân trong khi chờ quyết định về đơn xin gia hạn của mình.

Có hai trường hợp có thể xảy ra khi IRCC xem xét đơn gia hạn tình trạng cư trú tạm thời của bạn:

Nếu đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cung cấp một khoảng thời gian được phép lưu trú mới tại Canada.

Nếu đơn đăng ký của bạn bị từ chối, bạn đã mất tư cách và không thể tiếp tục làm việc hoặc học tập ở Canada theo các điều kiện của giấy phép trước đó của bạn. Bạn có 90 ngày để nộp đơn lên IRCC để khôi phục trạng thái của mình. Trong quá trình xử lý đơn xin khôi phục, bạn không thể làm việc hoặc học tập trong khi chờ IRCC đưa ra quyết định.

Xem thêm thông tin tại: https://www.cicnews.com/2021/12/how-can-i-get-maintained-status-in-canada-1219990.html#gs.khpbey