• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
Chương trình trại hè

Một mùa hè ý nghĩa là mùa hè vừa được chơi thỏa thích vừa được trải nghiệm giao lưu học hỏi kết bạn bốn phương và bổ trợ các kỹ năng tiếng Anh…