• 0916 653 868
 • 0913 99 8668
 • info@ilueducation.com
HỌC BỔNG LÊN ĐẾN C$42,500 TẠI ĐẠI HỌC GUELPH
Xếp hạng Đại học Guelph
 • #1 tại Canada về sự hài lòng của sinh viên (Maclean’s 2020);
 • Top 18 tại Canada và top 425 trên toàn thế giới;
 • Đạt 5* theo QS Stars University Rankings;
 • #1 tại Canada và #12 trên thế giới về đào tạo Khoa học Nông nghiệp;
 • #2 tại Canada và #44 trên thế giới về Khoa học Động – Thực vật;
 • #5 tại Canada và #99 trên thế giới về Sinh thái học/Môi trường.

Xem thêm các xếp hạng tại: https://admission.uoguelph.ca/rankings

Học bổng kỳ mùa Thu 09/2022

Học bổng đầu vào quốc tế (International Entrance Scholarships): $17,500 – $20,500 cho 4 năm học. Không yêu cầu nộp đơn riêng, xét tự động dựa trên điểm học thuật, IELTS và các hồ sơ thành tích khác của sinh viên.

Học bổng Dr. Franco J. Vaccarino Peresidnet’s Scholarship: trị giá $42,500

Điều kiện học bổng:
 • GPA >=90%
 • Đánh giá qua kĩ năng lãnh đạo cộng đồng nói chung và cộng đồng trường nói riêng
 • Nộp đơn online
Hạn nộp đơn:
 • Nộp đơn: 25/01/2022 (4:00 p.m ETS)
 • Nộp thư giới thiệu: 01/02/2022 (4:00 p.m ETS)

*Nếu học sinh trượt học bổng này, có thể được xét sang Academic Leadership Entrance Scholarship trị giá $20,000.