• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
MỸ: 35,65% DÂN SỐ MỸ ĐƯỢC TIÊM ÍT NHẤT 1 LIỀU VACCINE
  • Hơn 190 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 liều Vacxin (chiếm 35.65% dân số Mỹ)
  • Tốc độ tiêm chủng nhanh gần gấp 5 lần tốc độ tiêm trung bình của thế giới.
  • Đến 16/4, tất cả người dân trên 16 tuổi tại Mỹ (bao gồm cả sinh viên quốc tế) sẽ được tiêm Vaccine.
  • Miễn dịch cộng đồng dự kiến đạt được vào tháng 7/2021.

*** Quan trọng: Vaccine miễn phí cho tất cả mọi người, bao gồm cả sinh viên quốc tế.