• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
MỸ: SỐ LƯỢNG DU HỌC SINH MỚI TĂNG 68% TRONG NĂM HỌC 2021/22

Theo báo cáo Open Doors 2021, năm học 2020/21 ghi nhận 914.095 sinh viên quốc tế theo học tại các trường Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ, giảm 15% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, con số này đang tăng trở lại trong học kỳ sắp tới. Đặc biệt, số sinh viên quốc tế lần đầu đăng ký đạt mức 145.528 hồ sơ, tăng 68% so với mức giảm 46% thống kê được vào mùa thu 2020.

Matthew Lussenhop, trợ lý thư ký Cục Giáo dục và Văn hóa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu rằng sinh viên quốc tế là trung tâm của ý tưởng tự do, đổi mới, thịnh vượng kinh tế và quan hệ hòa bình giữa các quốc gia. Vì vậy, quốc gia đã và đang tổ chức các lớp học trực tiếp hoặc mô hình giáo dục kết hợp, thể hiện cam kết đưa sinh viên trở lại trường hoặc đưa ra các lựa chọn học trực tuyến.

Quốc gia của các sinh viên

Sinh viên quốc tế từ Trung Quốc và Ấn Độ đang chiếm tỷ trọng lớn (khoảng 53%). Mặc dù cả hai nhóm đều giảm trong năm nay (lần lượt là 14,8% và 13,2%), nhưng nền giáo dục Mỹ vẫn còn rất hấp dẫn. Theo sau là các quốc gia như Kuwait (5,1%) Ả Rập Xê-út (4,1%) và Hàn Quốc (2,9%) cũng đóng góp một số lượng đáng kể du học sinh. Trong khi đó, Canada, Châu Mỹ Latinh và Châu Phi cận Sahara có mức giảm tương đối nhỏ, khả năng dễ dàng tiếp cận với Mỹ hơn trong thời kỳ đại dịch.

Các môn học STEM vẫn là sự lựa chọn hàng đầu đối với sinh viên quốc tế, với 54% theo học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đặc biệt, Kỹ thuật là chuyên ngành phổ biến nhất với 21% học viên quốc tế theo đuổi.

Sự sụt giảm đáng kể đối với số lượng sinh viên Mỹ du học nước ngoài

Báo cáo cho thấy Covid-19 đã khiến các chương trình du học Mỹ trên cả nước sụt giảm 53%. Sau đó, khoảng 242 tổ chức đã cung cấp trải nghiệm học tập toàn cầu trực tuyến cho hơn 10.400 sinh viên. Các nước châu Âu vẫn là điểm đến phổ biến nhất, chào đón hơn 58% tổng số sinh viên du học Mỹ. Tuy nhiên, một số quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 vào mùa xuân năm 2020.

Ethan Rosenzweig, Phó trợ lý thư ký về Chương trình Học thuật, Cục Văn hóa và Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chia sẻ rằng quốc gia vẫn đang rất cố gắng trong việc đưa sinh viên Mỹ tiếp cận với các cơ hội du học trở lại.

Nguồn: SSDH Team