• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
NEW ZEALAND MỞ CỬA HOÀN TOÀN BIÊN GIỚI TỪ 31/07/2022

New Zealand đã đạt tỉ lệ tiêm chủng cao và đa phần người dân New Zealand đã được tiêm phòng đầy đủ. Chính phủ thông báo một tin vô cùng tuyệt vời rằng họ sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới sớm hơn ba tháng so với dự kiến và bắt đầu từ cuối tháng 7 năm nay, cụ thể là 31/07/2022.

Hiện nay, New Zealand đã cho phép công dân từ các nước có thỏa thuận miễn thị thực song phương và một số nhóm sinh viên quốc tế nhập cảnh tới học tập làm việc. Người nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ khi đến sẽ không phải cách ly bắt buộc. 

Theo lộ trình của kế hoạch của chính phủ, sau hơn 60 ngày nữa, tất cả người nước ngoài có thị thực hợp lệ gồm du học sinh, khách du lịch và người lao động nước ngoài và thân nhân gia đình sẽ đều có thể nhập cảnh vào xứ sở Kiwi.