• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
NHỮNG NGÀNH NGHỀ NHU CẦU CAO TRONG DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH NEW BRUNSWICK

1. NHÓM NGHỀ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH, TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ
+ Quản lý hệ thống thông tin và Máy tính (Computer and Information System Managers – NOC 0213)
+ Kế toán và Kiểm toán tài chính (Financial auditors and accountants – NOC 1111)

2. NHÓM NGHỀ KHOA HỌC ỨNG DỰNG VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
+ Tư vấn và Phân tích hệ thống thông tin (Information systems analysts and consultants – NOC 2171)
+ Kỹ thuật viên mạng lưới máy tính (Computer network technicians – NOC 2281)
+ Kỹ thuật viên hỗ trợ người dùng (User support technicians – NOC 2282)

3. NHÓM NGHỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
+ Điều dưỡng được cấp phép (Licensed practical nurses – NOC 3233)
+ Dịch vụ bệnh nhân, yêu cầu điều trị và điều dưỡng (Nurse aides, orderlies and patient service associates – NOC 3413)

4. NHÓM NGHỀ GIÁO DỤC, LUẬT VÀ CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI
+ Giáo viên Trung học (Secondary school teachers – NOC 4031)
+ Giáo viên mầm non và tiểu học (Elementary school and kindergarten teachers – NOC 4032)
+ Công tác xã hội (Social Workers – NOC 4152)
+ Trợ giảng mầm non (Early childhood educators and assistants – NOC 4214)

5. NHÓM NGHỀ THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ
+ Thợ điện, ngoại trừ hệ thống điện và điện công nghiệp (Electricians, except industrial and power system – NOC 7241)
+ Thợ mộc (Carpenters – NOC 7271)
+ Lái xe tải vận tải (Transport truck drivers – NOC 7511)

Link youtube: https://youtu.be/A2SvLe8s20s
Link chi tiết về mô tả nhóm ngành: https://www.cicnews.com/2021/10/new-brunswick-jobs-that-are-in-demand-due-to-covid-19-1019320.html#gs.dk36q9