• 0916 653 868
 • 0913 99 8668
 • info@ilueducation.com
PHÂN BIỆT GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CPT VÀ OTP ĐỐI VỚI DU HỌC SINH MỸ

Trong năm học đầu tiên, sinh viên F-1 không được phép làm việc ngoài trường (OFF-CAMPUS WORK). Tuy nhiên, sinh viên có thể làm việc tại trường trong năm đầu tiên và tìm hiểu các cơ hội thực tập ngoài trường trong năm thứ hai trở đi.

Các hình thức thực tập chủ yếu sinh viên có thể lựa chọn là CPT (Curricular Practical Training) và OPT (Optional Practical Training). CPT cho phép sinh viên quốc tế với visa F-1 tích lũy những kinh nghiệm thực tế liên quan trực tiếp đến ngành học của mình thông qua việc làm, thực tập có lương hoặc không lương, hoặc đào tạo hợp tác (co-op). Trong khi CPT hoàn thành trong chương trình học, OPT có thể hoàn thành trong hoặc sau khi hoàn thành chương trình học.

CHƯƠNG TRÌNH CPT
 • Hình thức thực tập/việc làm liên quan trực tiếp tới lĩnh vực học/ chuyên ngành đào tạo.
 • Thực tập/việc làm nằm trong chương trình học.
 • Nhân viên nhà trường được bổ nhiệm – Designated school official (DSO) cấp phép CPT trên SEVIS, và sự xác nhận quyền đi làm sẽ được thể hiện trên Form I-20 của sinh viên.
 • Phải hoàn thành CPT trước ngày tốt nghiệp chương trình học ghi trên Form I-20.
 • Giấy phép đối với một chủ lao động cụ thể và cấp phép trong 1 khoảng thời gian cụ thể.
 • Sinh viên phải đảm bảo vị trí công việc/ thực tập trước khi được chấp thuận CPT
 • Đơn xin CPT phải được duyệt mới được bắt đầu làm việc
 • Sinh viên có thể có nhiều hơn một sự chấp nhận OPT ở cùng một thời điểm.
 • Nếu bạn làm việc toàn thời gian trong vòng 12 tháng với CPT, bạn sẽ mất quyền xin OPT.
CHƯƠNG TRÌNH OPT
 • Hình thức thực tập/việc làm phải liên quan tới lĩnh vực học/ chuyên ngành đào tạo.
 • Nhân viên nhà trường được bổ nhiệm (Designated school official – DSO) sẽ ghi chú thông tin OPT vào hệ thống SEVIS của sinh viên.
 • Sinh viên không cần đảm bảo/có vị trí việc làm/thực tập trước thời điểm đăng kí OPT
 • Được sự chấp thuận của Sở Nhập tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS), và sinh viên được cấp giấy phép làm việc (EAD).
 • Sinh viên được làm việc cho bất kì chủ lao động nào, miễn là công việc đó phải liên quan tới chuyên ngành.
 • Có thể làm OPT trước hoặc sau khi tốt nghiệp chương trình học.
 • Không thể xin nhiều OPT cùng một lúc.
 • Khi sinh viên chuyển lên cấp học cao hơn, sinh viên được hưởng thêm 12 tháng OPT khác.
Thông tin được tổng hợp theo link:

https://shorelight.com/student-stories/how-do-international-students-apply-for-cpt-and-opt-status/