• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
PHIẾU KHAI HÀNH KHÁCH ĐIỆN TỬ DPD VÀO ÚC

Từ 18/2/2022 tới Úc, bạn có thể khai báo trực tuyến The Digital Passenger Declaration (DPD) thay cho mẫu Australia Travel Declaration. Bạn có thể hoàn thiện mẫu này trên điện thoại hoặc máy tính.

Khi điền vào DPD, bạn cần phải:
  • Cung cấp chi tiết liên hệ của bạn và số điện thoại liên hệ liên quan với bạn ở Úc;
  • Cam kết trung thực tình trạng tiêm chủng của bản thân;
  • Khai báo về lịch sử đi lại trong 14 ngày gần nhất;
  • Cam kết đồng ý tuân thủ các quy định cách li và thực hiện test nhanh, test PCR do bang bạn đến quy định và chịu phạt nếu không tuân thủ quy định.

Bản khai báo hành khách kỹ thuật số (Digital Passenger Declaration – DPD) sẽ ghi nhận những thông tin cần thiết về danh tính của hành khách nước ngoài, những gì họ sẽ mang theo khi đến Úc, địa chỉ của họ ở Úc, tình trạng thị thực và tình trạng tiêm chủng trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Hành khách đến Úc sẽ có thể hoàn thành DPD trên thiết bị di động hoặc máy tính của mình.

DPD cũng có thể bao gồm thị thực, giấy phép nhập khẩu, chứng minh thư nhân sự, giấy phép đăng ký và các tài liệu khác.

Nguồn: Homeaffairs