• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
PTE ACADEMIC RÚT GỌN THỜI GIAN THI XUỐNG CÒN 2 TIẾNG TỪ 16/11/2021

Từ ngày 16 tháng 11 năm 2021, Pearson sẽ thực hiện ba thay đổi để đảm bảo PTE Academic là bài kiểm tra tiếng Anh không gây áp lực và thuận tiện nhất cho thí sinh dự thi.

Điều gì THAY ĐỔI
  1. Bài thi PTE Academic rút ngắn từ 3 giờ xuống còn 2 giờ. Ít câu hỏi hơn từ 70-82 đến 52-64
  2. PTE Academic Online để cho phép thí sinh làm bài kiểm tra tại nhà
  3. Bổ sung báo cáo đánh giá về các kĩ năng sau khi thi cho thí sinh.

Trong đó có thay đổi 1 và 2 mang tính đột phá mang lại cho thí sinh tâm thế học thi PTE “hài lòng nhất”.

Điều gì KHÔNG thay đổi
  • Độ khó của bài kiểm tra sẽ KHÔNG thay đổi  
  • Các loại nhiệm vụ sẽ KHÔNG thay đổi
  • Yêu cầu về điểm của bạn sẽ KHÔNG thay đổi

Bài thi PTE Academic trong hai tiếng có gì chú ý?

Bài thi PTE Academic sẽ giảm từ 3 tiếng xuống còn 2 tiếng nhưng vẫn giữ nguyên độ chính xác của bài thi. Với hai tiếng đồng hồ thi, thí sinh sẽ cảm thấy đỡ căng thẳng và chuyên tâm hơn khi làm bài.

Không có thay đổi nào đối với định dạng bài tổng thể, loại câu hỏi hoặc thang điểm – đơn giản là sẽ rút bớt số câu hỏi đi. Quan trọng nhất, bài thi PTE Academic với thời gian làm bài ngắn hơn, số câu hỏi ít hơn nhưng kết quả vẫn được các trường đại học và Tổ chức có liên quan bao gồm hơn 3000 tổ chức học thuật trên toàn thế giới, Chính phủ Vương quốc Anh, Úc và New Zealand chấp nhận PTE các mục đích thị thực và nhập cư.

Xem thêm thông tin tại: https://www.pearsonpte.com/articles/pte-academic-just-got-better