• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG GREAT SCHOLARSHIPS 2022

Học bổng luôn là một trong những chủ đề được quan tâm nhất đối các bạn học sinh, sinh viên có dự định du học. Trong điều kiện hoà nhập kinh tế, văn hoá toàn cầu, hàng triệu suất học bổng mỗi năm được trao tặng cho học sinh, sinh viên quốc tế. Học bổng GREAT được tạo ra nhằm hỗ trợ các học giả muốn theo học tại một trường đại học của Vương quốc Anh cho khoá học sau đại học kéo dài một năm. Chương trình học bổng được tài trợ bởi Hội Đồng Anh, Chính phủ Anh và các trường Đại học tại Anh. Học bổng dành cho các bạn sinh viên đến từ 18 quốc gia, trong đó có Việt Nam với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tin vui dành cho các bạn sinh viên Việt Nam: GREAT scholarships 2022 đã bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký.

Đối tượng: Sinh viên Việt Nam theo học chương trình sau đại học.
Trị giá: 10,000 Bảng/ chương trình thạc sỹ 1 năm (trong đó 5,000 Bảng từ British Council/GREAT, 5,000 Bảng từ trường đại học đối tác)
Hồ sơ: 
Sinh viên Việt Nam có thể nộp hồ sơ vào 4 trường Đại học. Hạn nộp hồ sơ như sau:
Nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu và hạn đăng ký của từng trường. Kết quả học bổng sẽ được trường thông báo và trao tặng cho sinh viên. 01 suất học bổng duy nhất cho từng trường.
Điều kiện
  • Là sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp Đại học
  • Đáp ứng yêu cầu về học thuật và tiếng Anh
Tiêu chí đánh giá:
  • Sinh viên có quyết tâm và trình độ học vấn có thể theo học một khóa học Sau đại học tại Anh
  • Có kinh nghiệm làm việc hoặc thể hiện được sự quan tâm về lĩnh vực học tập
  • Sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, sáng tạo nôi dung và nâng cao nhận thức về việc học tập tại Anh
  • Sẵn sàng làm Đại sứ cho Học bổng GREAT vì Tương lai Bền vững và người phát ngôn về biến đổi khí hậu
  • Sẵn sàng tham gia các sự kiện khi có lời mời từ Hội đồng Anh