• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
TỔNG HỢP MỘT SỐ HỌC BỔNG KỲ THÁNG 01/2022

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều bạn học sinh đã phải gác lại dự định du học của mình trong kỳ tháng 9/2021 vừa qua. Trong kỳ tuyển sinh Tháng 1/2022 tới đây, có nhiều trường Đại học tại UK giảng dạy cho kỳ học này, với số lượng khoá học nhiều và phong phú hơn và cơ hội học bổng đa dạng và có giá trị cao dành cho sinh viên. Danh sách được Du học ILU Education tổng hợp như bảng dưới đây.

Tên trường

Giá trị học bổng Link truy cập
Bangor University Lên tới 50% học phí Vice-Chancellor Scholarship: 50% học phí

Deans Scholarship: lên tới £4,000

International Scholarship: lên tới £3,000

Chi tiết xem tại đây

London South Bank University Lên tới £4,000 International Scholarships: £1,500

International Merit Scholarships: £ 4.000

Chi tiết xem tại đây

Coventry University Lên tới £1,000 Chi tiết xem tại đây
Brunel University London Lên tới £12,000 MBA Scholarship: £7,000 ~ £12,135

International Excellence Scholarship 2021/22: £6000

Chi tiết xem tại đây

University of Bradford Lên tới £3,500 International Academic Excellence Fee Scholarships: lên tới £3,500

Country Specific Scholarships: £2,000

Chi tiết xem tại đây

University of Greenwich Lên tới £10,000 International Scholarships Award: £3,000

GREAT Sustainable Futures Scholarship – Vietnam: £10,000

Chi tiết xem tại đây

University of Lincoln Lên tới 50% học phí Lincoln 50% Global Scholarship: 50% học phí

Vietnam Scholarships: £5,000

Chi tiết xem tại đây

University of Huddersfield Lên tới £8,000

International undergraduate and Master’s students: £2000

South East Asia Scholarships: £8,000

Chi tiết xem tại đây