• 0916 653 868
 • 0913 99 8668
 • info@ilueducation.com
TOP 9 NGÀNH NGHỀ NHU CẦU CAO TRONG DỊCH COVID 19 TẠI MANITOBA
 1. Thiết kế đồ họa và minh họa (Graphic designers and illustrators – NOC 5241)
 2. Giám sát vệ sinh (Cleaning supervisor – NOC 6315)
 3. Lái xe vận chuyển, chuyển phát nhanh (Delivery and courier service drivers – NOC 7514)
 4. Kỹ thuật viên mạng lưới máy tính (Computer network technicians – NOC 2281)
 5. Môi giới và đại lý Bảo hiểm (Insurance agents and brokers – NOC 6231)
 6. Giao, nhận hàng (Shippers and receivers – NOC 1521)
 7. Xử lý vật liệu (Material handlers – NOC 7452)
 8. Nhân viên hỗ trợ tại nhà, quản gia và các công việc khác liên quan (Home support workers, housekeepers, and related occupations – NOC 4412)
 9. Nhân viên quản kho, bán hàng, nhận order (Store shelf stockers, clerks and order fillers – NOC 6622)

Xem tóm tắt tại link youtube: https://youtu.be/nU-LYJH2l_4

Xem thêm mô tả ngành nghề: https://www.cicnews.com/2021/09/9-manitoba-jobs-that-are-in-demand-due-to-covid-19-0919129.html#gs.d11unm