• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
TORONTO XẾP HẠNG #1 VỀ THÀNH PHỐ DÀNH CHO PHỤ NỮ THEO ĐUỔI SỰ NGHIỆP

Theo Bloomberg, Toronto là thành phố hàng đầu thế giới dành cho phụ nữ theo đuổi sự nghiệp.

Ấn phẩm kinh doanh đã tiến hành phân tích cách xếp hạng của 15 thành phố trên thế giới về chỉ số chất lượng cuộc sống đối với phụ nữ muốn theo đuổi sự nghiệp của họ.

Năm trụ cột được đánh giá: sự an toàn, sự di chuyển, chế độ thai sản, sư bình đẳng và giàu có.

Hơn 3.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 60 đã được khảo sát tại 15 thành phố và đưa ra các câu hỏi tương ứng với từng trong số năm trụ cột. Ví dụ, trong trụ cột bình đẳng, những người tham gia sẽ được hỏi: “Phụ nữ có thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của họ không?”. Hoặc trong trụ cột về sự giàu có, một trong những câu hỏi được nêu ra là: “Phụ nữ có thể cạnh tranh bình đẳng về công việc với nam giới không?”.

Toronto đứng ở vị trí dẫn đầu, tiếp theo là Sydney, Singapore, Paris và London. Toronto được xếp hạng cao về sự bình đẳng, thai sản và giàu có. Mặt khác, nó được xếp hạng kém về tính di chuyển do hệ thống giao thông cũ của thành phố.

Đọc thêm tại: https://www.cicnews.com/2021/12/toronto-ranked-1-city-for-career-women-1219878.html#gs.jbqddv