• 0916 653 868
 • 0913 99 8668
 • info@ilueducation.com
3 CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC “HOT” CỦA VANCOUVER COMMUNITY COLLEGE
Business and Project Management

Tìm hiểu các chiến lược và quy trình hàng đầu để lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án trong môi trường kinh doanh tại Canada. Hiểu được sự khác biệt giữa dự án Agile và Waterfall và hướng đến đạt được các chứng chỉ như Project Management Professional (PMP) hay Certified Associate in Project Management (CAPM).

Chương trình phù hợp cho những bạn có kinh nghiệm học tập hoặc làm việc trong ngành kỹ thuật và công nghệ, và muốn phát triển theo hướng kinh doanh. Khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ tích luỹ kiến thức để áp dụng các chiến lược và quy trình trong việc khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kiểm soát cũng như kết thúc các dự án.

Yêu cầu đầu vào
 • IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0), Duolingo 105, hoặc tương đương;
 • Bảng điểm và bằng đại học thuộc bất kỳ ngành nghề;
 • Không yêu cầu GPA hoặc kinh nghiệm.

Học phí: CA$ 35,720/2 năm

Độ dài chương trình: 2 năm

Mức lương khởi điểm: C$64,287/năm (Theo ca.talent.com – 2021)

Canadian Business Management

Chương trình sau đại học này sẽ giúp sinh viên có được một nền tảng vững chắc trong quản lý doanh nghiệp và tạo dựng hành trang để sinh viên sẵng sàng đi làm ngay trong thời gian học. Học kỳ cuối của khoá học, sinh viên sẽ có 4 tháng để đi làm tại bất kỳ doanh nghiệp ở Canada. Những sinh viên đi thực tập thông thường sẽ được công ty giữ lại để tiếp tục làm việc sau khi tốt nghiệp. Đối với những bạn có biểu hiện tốt, các bạn có thể được lên chức khi trở thành nhân viên chính thức.

Yêu cầu đầu vào
 • IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0), Duolingo 105, hoặc tương đương.
 • Bảng điểm và bằng đại học thuộc bất kỳ ngành nghề.
 • Không yêu cầu GPA hoặc kinh nghiệm.

Học phí: CA$ 35,720/2 năm

Độ dài chương trình: 2 năm

Mức lương khởi điểm: C$65,000/năm (Theo ca.talent.com – 2021)

Network Technology Administration and Security (NTAS)

Từ năm 2018 đến 2019, có đến hơn 14,200 việc làm mới trong ngành công nghệ được tạo ra tại Vancouver. Năm 2020, Vancouver lại tiếp tục được bầu chọn là một trong những thành phố đi đầu về lĩnh vực công nghệ tại Mỹ và Canada với mức độ tăng trưởng về ngành công nghệ lên đến 29.2% (*).

NTAS là một ngành học tương đối mới tại Vancouver Community College. Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm được những công việc như Nhà phân tích và tư vấn hệ thống thông tin, Người quản lý hệ thống thông tin và máy tính…

Yêu cầu đầu vào
 • IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0), Duolingo 105, hoặc tương đương.
 • Bảng điểm và bằng đại học thuộc bất kỳ ngành nghề.
 • Không yêu cầu GPA hoặc kinh nghiệm.

Học phí: CA$ 37,200/2 năm

Độ dài chương trình: 2 năm

Mức lương khởi điểm: C$82,035/năm (Theo ca.talent.com – 2021)

(*): Thông tin được cung cấp bởi University Canada West