• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
HỆ THỐNG GIÁO DỤC

KHÁC BIỆT GIỮA CHƯƠNG TRÌNH POST-GRADUATE VÀ MASTER TẠI CANADA (11/01/2022)

Thông thường, sinh viên tốt nghiệp Đại học nếu muốn học lên Cao học thì bậc học sẽ là Master (Thạc sỹ) nhưng ở Canada, sinh viên còn có một... 

KHÁC BIỆT GIỮA HỆ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TẠI CANADA (11/01/2022)

Bạn có nhận ra rằng hầu hết mọi người sử dụng thuật ngữ Cao đẳng/Đại học thay thế cho nhau để ám chỉ các cơ sở giáo dục tại Canada mà... 

HỆ THỐNG GIÁO DỤC CANADA (04/05/2021)

Canada là một trong những quốc gia nhận được nhiều đầu tư vào giáo dục nhất từ Chính phủ. Chính phủ của tỉnh bang chịu trách nhiệm về hệ...