• 0916 653 868
  • 0913 99 8668
  • info@ilueducation.com
VỀ CANADA
Tổng quan về đất nước, con người Canada

TỔNG QUAN VỀ CANADA – MIỀN ĐẤT CỦA DU HỌC SINH (24/04/2021)

Canada là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới với diện tích 9.984.670 km2, trải dài từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương và từ Bắc cực đến... 

ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI CANADA (04/05/2021)

Đất nước Canada là quốc gia có diện tích khoảng 10 triệu km2, lớn thứ hai trên thế giới, và nằm ở Cực Bắc của Bắc Mỹ với dân số 32 triệu...